HemOm Winnet SverigeNyheterMedlemsinformationVerksamhetProjekt & rapporterSamarbeteIn EnglishKontakta ossLogga inSök
Projekt & rapporter
Forskning & Winnet Centre of Excellence
Dokumentation konferenser & seminarier
Aktuella projekt
Avslutade projekt
Jämställd IT
Winnet 8
Översättning av handboken
Nordiskt Forum 2014
Documentation "Seedmoney-project 2013"
SWECO RC slutrapport 2016
Winnet Sveriges digitala agenda 2013–2015
Sök projekt
 


Winnets deltagande på Nordiskt forum 

Winnet Sveriges deltagande på Nordiskt Forum i Malmö 2014 var bland annat enligt nedan.

Arbetsmarknad på lika villkor!
Seminarium
Det råder ingen tvekan om att kunskapen kring den segregerade arbetsmarknaden är gedigen och engagemanget stort. Hur kan vi bryta mönster och förändra förutsättningarna för en arbetsmarknad på lika villkor? I detta seminarium samlar Winnet Sverige samhällets aktörer från regering och dess myndigheter,forskning, näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. Seminariet inleds och avslutas med mingel
Torsdag 12 juni 16:00–18:00
Lokal: Salimi
           

En digital agenda på lika villkor!
Workshop
Winnet Sverige är en av signatärerna av den digitala agendan – IT i människans tjänst, och vi delar det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Vi vill vara en aktiv partner i arbetet för att nå det högt ställda målet i agendan att jämställdheten inom it ska öka kraftigt till år 2020. Vill Du vara med?
Fredag 13 juni 14:00–16:00
Lokal: Hooks

Baltic Sea Regional Partnership Platform
– for Gender & Economic Growth

Workshop
Winnet Sweden is working with a Flagship initiative on this topic and the aims for this work are among others: Collaboration for development of projects focused on Gender and Innovation, Entrepreneurship, Education and ICT generic within the framework different programs such as ERDF, ESF and Horizon 2020.
Fredag 13 juni 16:00–18:00
Lokal: Hooks


Läs hela programmet för Winnet Sverige på Nordiskt Forum.pdf 

Resebidrag till RC för kvinnor med verksamhetsbidrag          

Tillväxtverket har beslutat att Resurscentra för kvinnor som fått verksamhetsbidrag beviljat för perioden 2013-2015 får resekostnader för deltagande vid Nordiskt Forum i Malmö täckta för två personer per resurscentra.

OBS att endast resekostnader betalas och att resa bokas enligt nedan. Av praktiska skäl kommer betalning att göras med stöd av Winnet Sverige.

BOKA RESA: info@pajalaresor.se

Kontaktperson Viola Ström 0978/71130

Vid bokning anges

  • Namn
  • E-post
  • Mobilnr
  • ÄrendeID för er beslut om Verksamhetsbidrag från Tillväxtverket

Resa med egen bil ersätts endast då detta är ett billigaste alternativ och ersättning utgår med 18:50/mil.

Se även Informationsblad.


För mer information: Chatarina Nordström, chatarina.nordstrom@winnetsverige.se


Uppdaterat av Erica Lindberg, 2014-08-28
Utskriftsvänlig sida
Winnet Sverige • Kansli: Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle
Provided by Webforum