Forskning kring könsobalanser inom IKT

Utifrån dialoger mellan Winnet Sverige, en av signatärerna av den digitala agendan, och Digitaliseringskommissionen fick Winnet Sverige i uppdrag att identifiera forskning som beskriver bakomliggande orsaker till könsobalanser inom it och analysera olika insatsers potential för att minska könsobalanser inom it på kort och lång sikt. Den här rapporten är en redovisning av uppdraget där Winnet Sverige under perioden november – december 2013 kartlagt forskning i Sverige samt identifierat översikter över internationell forskning.
Winnet Sverige rapport - Forskning kring könsobalanser inom IKT
Uppdaterat av Lina Andersson, 2020-12-07